ელექტროქირურგიული დანები, არგონოპლაზმური კოაგულაცია, კრიოქირურგია, წყლის ნაკადის ქირურგია 

იხილეთ დეტალები

 

ახალი ჰიბრიდული დანა

იხილეთ ბროშურა