ქირურგიული ამომქაჩები
საინფუზიო მოწყობილობები
ვერტებროპლასტიკა

AVAmax ® Advanced Vertebral Augmentation system

 

იხილეთ მწარმოებლის საიტი