ინჟექტორები მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფისათვის

Sonic Shot GX

დუოდენოსკოპია
ანგიოგრაფები

იხილეთ მწარმოებლის საიტი

 

ბოლო წლების მონაცემებით საქართველოში პირველი ადგილი გაყიდვების მიხედვით უკავია GE Healthcare-ს

წარმოებულ ანგიოგრაფიულ სისტემებს. ქვეყნის წამყვან კლინიკებში დაინსტალურებულია ძირითადათ Inova-ს

მოდელის ანგიოგრაფები. აღნიშნულმა მედელმა დაიმსახურა ქართველი სპეციალისტების დიდი მოწონება.

GE Healthcare-ს წარმოების ანგიოგრაფები გამოირჩევა მაღალი ხარისხის გამოსახულებით და კარდიო პროგრამების

ფართო პაკეტი.

სტომატოლოგიური სავარძელი

GLOBUS 1078s

BRIVO 355; OPTIMA MR 360 1,5 T; OPTIMA MR 450w 1,5T; DISCOVERY MR 750w 3,0T
HD+ ენდოსკოპია