ვერტებროპლასტიკა

AVAmax ® Advanced Vertebral Augmentation system

 

იხილეთ მწარმოებლის საიტი

ანგიოგრაფები

იხილეთ მწარმოებლის საიტი

 

ბოლო წლების მონაცემებით საქართველოში პირველი ადგილი გაყიდვების მიხედვით უკავია GE Healthcare-ს

წარმოებულ ანგიოგრაფიულ სისტემებს. ქვეყნის წამყვან კლინიკებში დაინსტალურებულია ძირითადათ Inova-ს

მოდელის ანგიოგრაფები. აღნიშნულმა მედელმა დაიმსახურა ქართველი სპეციალისტების დიდი მოწონება.

GE Healthcare-ს წარმოების ანგიოგრაფები გამოირჩევა მაღალი ხარისხის გამოსახულებით და კარდიო პროგრამების

ფართო პაკეტი.

ლაზერული პრინტერები რადიოლოგიისათვის (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფები, კომპიუტერული ტომოგრაფები, რენტგენები, მამოგრაფები)

იხილეთ დეტალები

დიალიზის და სისხლის გადასხმის სავარძლები

სამშობიარო საწოლები

იხილეთ ბროშურა