სამშობიარო საწოლები

იხილეთ ბროშურა

ბრონქოსკოპები
საოპერაციო მაგიდა 1650
დიალიზის და სისხლის გადასხმის სავარძლები
სტომატოლოგიური სავარძელი

PRIMUS 1058