დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

სამშობიარო საწოლები

იხილეთ ბროშურა

სტომატოლოგიური სავარძელი

PRIMUS 1058

ლაბორატორიული მართვის სისტემები

იხილეთ ვრცლად

ან გადმოწერეთ საცდელი ვერსია

ანგიოგრაფები

იხილეთ მწარმოებლის საიტი

 

ბოლო წლების მონაცემებით საქართველოში პირველი ადგილი გაყიდვების მიხედვით უკავია GE Healthcare-ს

წარმოებულ ანგიოგრაფიულ სისტემებს. ქვეყნის წამყვან კლინიკებში დაინსტალურებულია ძირითადათ Inova-ს

მოდელის ანგიოგრაფები. აღნიშნულმა მედელმა დაიმსახურა ქართველი სპეციალისტების დიდი მოწონება.

GE Healthcare-ს წარმოების ანგიოგრაფები გამოირჩევა მაღალი ხარისხის გამოსახულებით და კარდიო პროგრამების

ფართო პაკეტი.