საოპერაციო მაგიდა Rapido
საოპერაციო მაგიდა 1650
ანგიოგრაფები

იხილეთ მწარმოებლის საიტი

 

ბოლო წლების მონაცემებით საქართველოში პირველი ადგილი გაყიდვების მიხედვით უკავია GE Healthcare-ს

წარმოებულ ანგიოგრაფიულ სისტემებს. ქვეყნის წამყვან კლინიკებში დაინსტალურებულია ძირითადათ Inova-ს

მოდელის ანგიოგრაფები. აღნიშნულმა მედელმა დაიმსახურა ქართველი სპეციალისტების დიდი მოწონება.

GE Healthcare-ს წარმოების ანგიოგრაფები გამოირჩევა მაღალი ხარისხის გამოსახულებით და კარდიო პროგრამების

ფართო პაკეტი.

დუოდენოსკოპია
ძვლის დენსიტომეტრები

Achilles

Lunar iDXA

Prodigy

DPX Bravo

DPX NT

                    

ელექტროქირურგიული დანები, არგონოპლაზმური კოაგულაცია, კრიოქირურგია, წყლის ნაკადის ქირურგია 

იხილეთ დეტალები

 

ახალი ჰიბრიდული დანა

იხილეთ ბროშურა