ლაზერული პრინტერები რადიოლოგიისათვის (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფები, კომპიუტერული ტომოგრაფები, რენტგენები, მამოგრაფები)

იხილეთ დეტალები

ელექტროენცეფალოგრაფები

შპს გეომედიკა წარმოადგენს საქართველოში იაპონური კომპანია Nihon Kohden-ს წარმოების ელქტროენცეფალოგრაფებს.

დეტალები იხილეთ მწარმოებლის საიტზე

HD+ ენდოსკოპია
პალატის საწოლები
ქირურგიული ამომქაჩები