სამშობიარო საწოლები

იხილეთ ბროშურა

საოპერაციო მაგიდა Promerix
სტომატოლოგიური სავარძელი

PRIMUS 1058

სტომატოლოგიური საოპერაციო განათებები

KaVo EDI

დიალიზის და სისხლის გადასხმის სავარძლები