სამშობიარო საწოლები

იხილეთ ბროშურა

საოპერაციო მაგიდა Promerix
დუოდენოსკოპია
სანარკოზე აპარატები
ძილის კონტროლის სისტემა

ძილის კონტროლის 24 საათიანი მონიტორინგის სისტემა.

დეტალები იხილეთ მწარმოებლის საიტზე

BRIVO 355; OPTIMA MR 360 1,5 T; OPTIMA MR 450w 1,5T; DISCOVERY MR 750w 3,0T
ძვლის დენსიტომეტრები

Achilles

Lunar iDXA

Prodigy

DPX Bravo

DPX NT