ანგიოგრაფები

იხილეთ მწარმოებლის საიტი

 

ბოლო წლების მონაცემებით საქართველოში პირველი ადგილი გაყიდვების მიხედვით უკავია GE Healthcare-ს

წარმოებულ ანგიოგრაფიულ სისტემებს. ქვეყნის წამყვან კლინიკებში დაინსტალურებულია ძირითადათ Inova-ს

მოდელის ანგიოგრაფები. აღნიშნულმა მედელმა დაიმსახურა ქართველი სპეციალისტების დიდი მოწონება.

GE Healthcare-ს წარმოების ანგიოგრაფები გამოირჩევა მაღალი ხარისხის გამოსახულებით და კარდიო პროგრამების

ფართო პაკეტი.