ინჟექტორები ანგიოგრაფისათვის

Press Pro

Press Duo

 

ინჟექტორები  კომპიუტერული ტომოგრაფისათვის 

A60

A800

Dual Shot Alpha 7

ინჟექტორები მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფისათვის

Sonic Shot GX